Visual Art siktar på att bli global mjukvaruleverantör

June 19, 2024

Visual Art ser ett guldläge att bygga en allt starkare position på marknaden för digitala kommunikationsytor. Med en helt omskriven mjukvara för styrning av innehåll på digitala skärmar har man siktet inställt på det snabbt växande området retail media som även kallas tredje vågen av digital annonsering.

Visual Art grundades som ett produktionsbolag specialiserade på avancerad 3D redan 1997. När man 10 år senare installerade den första digitala menytavlan på McDonald’s i Sverige gav man sig på allvar in i branschen för digital signage. Då kände få till begreppet och ännu färre förstod eller hanterade tekniken. I dag omsätter branschen runt 52 miljarder USD globalt och tillväxten spås till över sju procent årligen. En minst sagt mogen bransch och ett självklart inslag på restauranger, butiker och offentliga ytor.

Sverige har alltid legat långt fram i utvecklingen av digitala ytor. Såväl vad gäller teknik som innehåll. När resten av världen nu är på väg att komma i kapp fortsätter Sverige och Visual Art att spela en nyckelroll. Men nu ligger fokus mer på mjukvara.

Mjukvara alltmer viktig

Mjukvaran får en alltmer central roll i takt med att fler företag väljer digitala ytor. Det handlar om allt från styrning till uppdatering och anpassning av innehållet på skärmarna. En lätt sak när det handlar om några platser. En helt annan när det är tusentals skärmar i olika länder. Visual Art ger genom sin unika lösning kunderna möjlighet att kommunicera med sin målgrupp när- och varsomhelst med budskap som kan bytas i realtid.

Pontus Meijer, VD på Visual Art, förklarar det stora fokuset på den egna mjukvarulösningen Signage Player: ”Digitala ytor har inte bara blivit en självklarhet för många, utan det är även en nödvändighet för framtida stora områden som exempelvis retail media. Den butiks- eller restaurangkedja som inte utnyttjar tekniken fullt ut kommer missa en stor potentiell intäktskälla. Men, i takt med att tekniken blivit enklare och mer likriktad i branschen handlar det alltmer om smarta och effektiva lösningar för att hantera innehållet.”

Genom att vara helt ”cloud-native” är Signage Player en unik lösning på marknaden i dag och kan i princip kopplas ihop med vilket annat system som helst. Pontus Meijer fortsätter: ”Vi är helt plattformsoberoende vilket är en stor konkurrensfördel. Det spelar helt enkelt ingen roll vilken typ av skärmleverantör kunderna vill visa sin information på, eller för den delen vilken typ av system de har i bakgrunden för att få fram informationen. Vår lösning fungerar oavsett vad och kan integreras med deras andra system.”

Stort intresse för affären framåt

Målet för Visual Art är nu att öka antalet mjukvarulicenser från dagens runt 100 000 till över 300 000. Det har väckt intresse såväl i branschen som hos investerarna. Pontus Meijer utvecklar: ”Att röra sig mot att i huvudsak bli en SaaS-leverantör har uppenbarligen träffat rätt hos såväl analytiker som investerare. Vi har helt enkelt hamnat helt rätt i vår strategi framåt.”

Som ytterligare ett bevis att Signage Player uppfyller kundlöftet blev Visual Art just belönade med första pris på branschens största mässa i kategorin Software & Platforms. Ännu ett bevis för att Sverige, med Visual Art i spetsen, fortsätter att sätta avtryck och driva på marknaden för digitala ytor långt utanför landets gränser.